1947. Odbudowywany Most…

1947. Odbudowywany Most Grunwaldzki zwolniono właśnie z podpór i rozpoczęła się kontrola ugięcia pod ciężarem własnym. Pomiarów dokonuje ówczesny inżynier, a późniejszy profesor PWr, Mieczysław Zachara.

W czasie oblężenia Wrocławia Niemcy, chcąc zmniejszyć podatność mostu na zniszczenie, zerwali taśmy nośne, tak by most opadł i oparł się na tymczasowych podporach zbudowanych w rzece na bazie zatopionych barek, drewna i gruzu kamiennego.

#wroclaw #prl #historia
fot. Mieczysław Zachara, wersja koloryzowana przygotowana przez https://www.facebook.com/tajemniczy.wroclaw/, źródło: zbiory biblioteki cyfrowej UWr