2 września 1621 roku…

2 września 1621 roku rozpoczęła się jedna z największych bitew XVII wieku – Bitwa pod Chocimiem

Było to ponad miesięczne starcie wojsk Rzeczypospolitej z całą potęgą Ottomańską dowodzoną przez samego sułtana Osmana II.
Armia Rzeczypospolitej wsparta wojskiem kozackimi pod dowództwem Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego liczyła około 55 tys. żołnierzy. Okopana pod Chocimiem stanęła na drodze ponad 100 tys. armii tureckiej.

2 września pod Chocim nadciągnęła awangarda wojsk Tureckich w sile około 20 tys. wraz z Osmanem II. Hetman wielki litewski Chodkiewicz wiedząc, że to dopiero początek nadchodzącej armii postanowił sprowokować nieprzyjaciela. Kazał wyprowadzić w pole niemal całą armię i umiejętnie zapalił je do walki. Sułtan jednak nie chciał ryzykować i postanowił dobrze rozpoznać pozycje nieprzyjaciela.

Ottomanie zauważyli, że Kozacy mieli słabiej przygotowany obóz i to na nich ruszyła pierwsza nawała. Silny atak turecki spowodował, iż Kozacy znaleźli się w opałach. Chodkiewicz będą wodzem naczelnym czuwał nad wszystkim i posłał do przodu piechotę polską i niemiecką, która zalała wroga ogniem. Do tego do ataku ruszyły chorągwie lisowczyków, rajtarów i innych ochotników. Widząc to Kozacy ruszyli do kontrataku. Wtedy Turcy ponownie rozpoczęli ostrzał artyleryjski. Dalej trwały już tylko harce, a wieczorny wypad polskiej piechoty zmusił Turków do opuszczenia pola walki.

Pierwszy dzień walk był dla obrońców pomyślny. Turcy stracili kilkuset zabitych i rannych. Postrzelono również Hussejna paszę, wielkiego i sławnego wojownika, który w kilka dni później zmarł. Strona Polska straciła kilkudziesięciu żołnierzy w tym rotmistrza lisowczyków Stanisława Jędrzejewskiego.

Tak oto zakończył się pierwszy dzień bitwy Chocimskiej, który mimo krwawej walki miał tylko charakter rozpoznania.

#historykon #historia #rocznicanadzisiaj #wojna #polska #rosja #wojsko #rzeczpospolita #armia #bitwyswiata #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne