21 sierpnia 1942 Niemcy…

21 sierpnia 1942 Niemcy rozstrzelali w Auschwitz Stanisława Duboisa, socjalistę, jednego z przywódców ruchu oporu.

Brał udział w powstaniu śląskim i wojnie polsko-bolszewickiej. Pracował na stanowisku sekretarza redakcji gazety „Robotnik”. Jako przeciwnik rządzącej po 1926 sanacji został w 1930 uwięziony w twierdzy brzeskiej, a następnie skazany w procesie brzeskim na trzy lata więzienia. Brał udział w wojnie obronnej 1939, a następnie w lewicowej konspiracji antyhitlerowskiej. Niespełna rok po klęsce Polski został aresztowany i trafił do obozu koncentracyjnego.

Oto dopiero w obliczu stosu trupów odrzucili nasi działacze polityczni wstrętne dla mnie zawsze marnowanie energii na partyjne zżeranie się wzajemnie. W komórce politycznej naszej Organizacji znaleźli się razem prof. Roman Rybarski, były poseł Stanisław Dubois, kolega Konstanty Jagiełło, kolega Piotr Kownacki i kolega Kiliański, którzy wszyscy bardzo przykładnie i zgodnie pracowali.
Źródło: Raport W, [w:] Raport Witolda, „Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem”, 1991, nr 12, s. 83.

http://lekcja.auschwitz.org/pl_16_ruch_oporu/

#historia #iiwojnaswiatowa #auschwitz #socdem #patriotyzm #polska