24 grudnia 1956 roku Rada…

24 grudnia 1956 roku Rada Ministrów powołała do życia Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej ZOMO.
Bezpośrednim impulsem do stworzenia tej formacji milicyjnej były tak zwane „wypadki czerwcowe”, po których ówczesne władze doszły do wniosku, że nie potrafią sobie wystarczająco skutecznie poradzić sobie z tego typu wyzwaniami. ZOMO funkcjonowało na zasadach wojskowych i było skoszarowaną formacją paramilitaraną. Od 1973 roku zaczęto do niej rekrutować poborowych, by odbywali w tych oddziałach zasadniczą służbę wojskową.

#historia