6 marca 1447 papieżem został…

6 marca 1447 papieżem został Tommaso Parentucelli, który przyjął imię Mikołaja V. Został potem uznany za pierwszego renesansowego papieża z powodu bycia mecenasem sztuki i opiekunem artystów.

6 marca 1454 król Kazimierz Jagiellończyk włączył Prusy do Królestwa Polskiego, likwidując państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. To wydarzenie okazało się jednak potem mieć tylko tymczasowy skutek.

6 marca 1459 urodził się Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, znany bardziej jako Michał Anioł.

6 marca 1745 urodził się Kazimierz Pułaski.

6 marca 1869 Dmitrij Mendelejew zaprezentował okresowy układ pierwiastków chemicznych, nazwany potem od jego nazwiska

6 marca 1919 powstała Międzynarodówka Komunistyczna z siedzibą w Moskwie. Odtąd centrum światowego ruchu komunistycznego znajdowało się właśnie tam.

6 marca 1926 urodził się Andrzej Wajda.

6 marca 1932 urodził się Benjamin Lewertow, znany bardziej jako Bronisław Geremek, historyk i minister spraw zagranicznych RP.

6 marca 1937 urodziła się Walentina Tierieszkowa, pierwsza kobieta w kosmosie.

6 marca 1945 „doradcą” przy polskim MBP został Iwan Sierow, zastępca szefa NKWD ZSRR Ławrientija Berii (był „doradcą” do 27 kwietnia 1945).

6 marca 1982 zmarła Ayn Rand, pisarka i filozofka.

6 marca 2008 zmarł Gustaw Holoubek, aktor i reżyser.

#ciekawostkihistoryczne #historia #gruparatowaniapoziomu