Awarowie byli jednym z…

Awarowie byli jednym z koczowniczych ludów, a w zasadzie to konfederacją różnych plemion, które w VI wieku wtargnęło do Europy, i usadowiło się w Kotlinie Panońskiej, tworząc tam Kaganat Awarów i mocno dając się we znaki ludom ją zamieszkującym i sąsiednim, Bułgarom, Słowianom, Gepidom, Bizancjum, Frankom i innym.
Awarowie odegrali też ogromną rolę w ekspansji Słowian południowych na tereny Bizancjum.

Chociaż Kaganat istniał dobre 200 lat, tuż pod nosem samego Cesarstwa Bizantyjskiego Sami Awarowie pozostali dość tajemniczym ludem, nie znamy ich języka, również pochodzenie jest niepewne.

W źródłach znaleźć możemy taką oto relację przytoczoną przez Teofilakta Symokattę, na podstwie listu kagana Turków, Tardu do cesarza Maurycjusza. Wyjaśnia w nim w dosyć pokrętny sposób pochodzenie Awarów którzy mieli być jakąś grupką wojowników Oghur podszywająca się pod prawdziwych Awarów. Przerażeni złą sławą Awarów Protobułgarzy mieli składać im dary i jak rozumiem, podporządkować się im:

Kagan przeprowadził i drugie przedsięwzięcie i podporządkował sobie wszystkich Ogur. Jest to jedno z najsilniejszych plemion zarówno ze względu na wielką liczebność jak i wyszkolenie w rzemiośle wojennym. Żyją oni na wschodzie, gdzie przepływa rzeka Til, którą Turcy zwą Czarną. Najdawniejsi wodzowie tego plemienia nazywani byli „War” i „Hunni”. Za panowania cesarza Justyniana z owych „War” i „Hunni” niewielka grupa młodzieży tego ludu wpadła do Europy. Ci nazwawszy się Awarami, uczcili swego wodza nazwaniem „Qagan” […] Barselci, Onogurzy, Sabirowie i oprócz nich inne plemiona huńskie, ujrzawszy, że część War i Hunni uciekła w kierunku ich siedzib, przejęci zostali strachem – przypuszczali, że pośród przybyszów są Awarzy. Dlatego uczcili tych uciekinierów wspaniałymi darami, wierząc że kupili sobie w ten sposób bezpieczeństwo. Kiedy War i Hunni ujrzeli korzystny początek ucieczki, wykorzystali pomyłkę poselstwa i sami zaczęli nazywać się Awarami. Pośród plemion scytyjskich bowiem plemię Awarów jest najbitniejsze

Kaganowie tureccy kolejnym poselstwom bizantyjskim opowiadali że Awarowie są ich poddanymi, którzy uciekli spod ich panowania i których mają zamiar ścigać i ukarać, krzywo patrząc na współpracę Bizantyjczyków i bohaterów tego wpisu.
Sami Awarowie, pod naporem Turków parli po stepie na zachód, pokonując kolejne ludy znajdujące się na ich drodze, Protobułgarów, następnie Antów (wschodnich Słowian), i Gepidów, wszystko to w raptem 10 lat, byli więc ludem bardzo silnym militarnie.

Wracając do ich pochodzenia, istnieje kilka teorii:
-teoria rourańska (Rouran )
-teoria heftalicka
-teoria turbosłowiańska ( ͡° ͜ʖ ͡°) (tak tak, według niektórych Awarowie mieliby być Słowianami)
-inne

Pisząc to widzę jak mi się rozrasta ten post, a jego celem nie jest streszczenie całej historii rzeczonego ludu, czy innych szczegółów więc co bardziej zainteresowani doczytają sobie na wiki, skupmy się na czym innym.

Od jakiegoś czasu na Węgrzech i szerzej, w całej Kotlinie Panońskiej prowadzone są intensywne badania archeologiczne znajdujących się tam grobów, pochodzących z różnych okresów. Badane są groby huńskie, słowiańskie (i tu mała uwaga, turbomadziaży nie mogą przełknąć obecności Słowian na ich ziemiach, tak więc jeżeli w wynikach badań genetycznych wychodzi jakiś ewidentny Słowianin, próbki takie nazywane są jako „eastern european”), madziarskich, gepidzkich, longobardzkich, awarskich i tak dalej. Rozmach prac robi wrażenie i z pewnością uda nam się wyjaśnić wiele zagadek historycznych.

Jedną z nich w zasadzie już się udało. Badania genetyczne znajdujących się w grobach szczątków dokładają kolejną cegiełkę do naszej wiedzy i myślę że możemy już z całą pewnością stwierdzić że teoria rourańska jest jedyną słuszną.

https://www.nature.com/articles/s41598-019-57378-8
Przytoczę co ważniejsze fragmenty z powyższej pracy, oczywiście polecam cały tekst.

After 568 AD the Avars settled in the Carpathian Basin and founded the Avar Qaganate that was an important power in Central Europe until the 9th century. Part of the Avar society was probably of Asian origin; however, the localisation of their homeland is hampered by the scarcity of historical and archaeological data. Here, we study mitogenome and Y chromosomal variability of twenty-six individuals, a number of them representing a well-characterised elite group buried at the centre of the Carpathian Basin more than a century after the Avar conquest. The studied group has maternal and paternal genetic affinities to several ancient and modern East-Central Asian populations. The majority of the mitochondrial DNA variability represents Asian haplogroups (C, D, F, M, R, Y and Z). The Y-STR variability of the analysed elite males belongs only to five lineages, three N-Tat with mostly Asian parallels and two Q haplotypes. The homogeneity of the Y chromosomes reveals paternal kinship as a cohesive force in the organisation of the Avar elite strata on both social and territorial level. Our results indicate that the Avar elite arrived in the Carpathian Basin as a group of families, and remained mostly endogamous for several generations after the conquest.

The studied Avar group comprises 18 males and 8 females, based on the combined anthropological and genetic data.

Y chromosomal STR profiles of 14 males could be assigned to haplogroup N-Tat, supported by SNPs on the N-Tat branch in 12 cases (also N1a1-M46, see Methods and Table S1). N-Tat haplotype I was found in four males from Kunpeszér with identical alleles on at least nine loci. The full Y-STR haplotype I, reconstructed from AC17 with 17 detected STRs, is rare in our days. Only nine matches were found among 205,059 haplotypes in the YHRD database, such as samples from the Ural Region, Northern Europe (Estonia, Finland), and Western Alaska (Yupiks). We performed Median Joining (MJ) network analysis using 162 N-Tat haplotypes with ten shared STR loci (Fig. 3, Table S9). All modern and eight ancient N-Tat samples included in the network had derived allele of L708 as well. Haplotype I (Cluster 1 in Fig. 3) is shared by eight populations on the MJ network among the 24 identical haplotypes. Two males buried in the cemetery of Kunpeszér have an N-Tat Y-STR haplotype I that has direct parallels to Buryat, Mongolian, Uzbek, Hungarian and Mansi. Cluster 1 represents the founding lineage, as it is described in Siberian populations17, because this haplotype is shared by the most populations and it is more diverse than Cluster 2.

Nine males share N-Tat haplotype II (on a minimum of eight detected alleles), all of them buried in the Danube-Tisza Interfluve (Table S1). We found 30 direct matches of this N-Tat haplotype II in the YHRD database, using the complete 17 STR Y-filer profile of AC1, AC12, AC14, AC15 and AC19 samples. Most hits came from Mongolia (seven Buryats and one Khalkha) and from Russia (six Yakuts), but identical haplotypes also occur in China (five in Xinjiang and four in Inner Mongolia provinces). On the MJ network, this haplotype II is represented by Cluster 2 and is composed of 45 samples (including 32 Buryats) from six populations (Fig. 3).

A third N-Tat lineage (type III) was represented only once in the Avar dataset (AC8), and has no direct modern parallels from the YHRD database. This haplotype on the MJ network (see red arrow in Fig. 3) seems to be a descendent from another haplotype cluster that is shared by three populations (including two Buryat from Mongolia, three Khanty and one Northern Mansi samples).

Więc jak widać elita Awarów pochodziła z dalekiego wschodu. Z terenów dzisiejszej Mongolii i okolic. Zgodnie z przekazem chińskim panowali oni nad ogromnym obszarem ale zostali zdetronizowani przez swoich dawnych poddanych, Turków i musieli się ratować ucieczką, jedni na zachód, inni na tereny Chin.
Sama nienawiści między Turkami a Awarami pewnym stopniu przypomina mi historię podbojów mongolskich i ich wojen z Połowcami którzy to stali się tak znienawidzonymi wrogami Mongołow że ci ścigali ich aż na Węgry, ale to już osobna historia ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Na obrazku rekonstrukcja wyglądu wojownika awarskiego znalezionego w jednym z grobów na terenie Węgier, samo znalezisko zasługuje na osobny wpis, który pewnie niedługo sklecę.

#historia #ciekawostkihistoryczne #slowianie #gruparatowaniapoziomu