Demontaż wyposażenia…

Demontaż wyposażenia wałbrzyskich zakładów przez Rosjan.

W dniu 8 maja 1945 roku oddziały 21 Armii zajęły Wałbrzych [wówczas Waldenburg]. Do niezniszczonego działaniami wojennymi miasta bardzo szybko przybyły radzieckie brygady trofiejne. Rozpoczął się demontaż wyposażenia miejscowych fabryk, zakładów i kopalń, które trafiło do Związku Radzieckiego. Prezentujemy fragment wniosku nagrodowego podpułkownika Jewgienija Jacuka, który dowodził jedną z takich brygad. Wynika z niego, że Rosjanie wszelkie prace demontażowe w Wałbrzychu mieli zakończyć do 15 lipca 1945 roku. Do pracy zmobilizowano do 4000 mieszkańców miasta. Do ZSRR trafiło między innymi wyposażenie zakładu chemicznego, koksowni i innych zakładów. Za wzorowe wykonanie przed czasem zadania podpułkownik został odznaczony Orderem Wojny

#historia