#historia #kosciol…

#historia #kosciol #bekazkatoli #gimboateizm #aszkiera #ciekawostkihistoryczne
Jak wiadomo, Doktryna faszyzmu nie była dzieckiem wyłącznie Mussoliniego. W rzeczywistości pierwszą część traktatu napisał Giovanni Gentile. Proponował on (propozycji ostatecznie nie zrealizowano) by dołączyć wypis przykładowych błędnych poglądów względem wizji państwa totalitarnej – to Gentile wprowadził pojęcie „totalitaryzm”, jako rzecz pozytywną, do obiegu. Wypis ów jednak zachował się w oryginalnym, niewydanym tekście. Poniżej co ciekawsze przykłady:

15. Ludzie mogą, w zgodzie ze swym światopoglądem, działać, i to skutecznie, w imię dobra wspólnego na różne sposoby, które uznaje za słuszne.

16. Każdy obywatel ma swobodę wyboru światopoglądu, który w zgodzie z własnym rozumem uzna za prawdziwy.

17. Dobra państwa można się doszukiwać także w innych, niż faszyzm, poglądach

IV. O organizacjach społecznych niezależnych od państwa
Szkodniki tego rodzaju były wielokrotnie krytykowane, m. in. w Filozofii faszyzmu.

48. Patriota może pochwalać system edukacji niepowiązany z ideologią i władzą państwową, w której naucza się wyłącznie wiadomości o naukach przyrodniczych oraz tylko, a przynajmniej głównie, życia poza państwem.

55. Partia faszystowska nie powinna stanowić jedności z państwem, a państwo – z partią faszystowską.

56. Prawo moralne nie potrzebuje sankcji państwowej. Nie jest konieczne, aby kwestie obyczajowe były regulowane przez państwowego prawodawcę.

63. Dopuszczalne jest obywatelskie nieposłuszeństwo względem legalnie wybranych władz, a nawet bunt przeciwko nim.

77. W dzisiejszych czasach nie sposób oczekiwać, by faszyści byli jedyną partią polityczną w państwie z wykluczeniem innych.

79. Fałszem jest uznawanie, że swoboda obywatelska wyznawania poglądów, a także manifestowanie ich, prowadzi do ułatwiania zepsucia moralności publicznej oraz ludzkich umysłów, a także promowania szkodników komunistycznych, jak Matteotti.

80. Faszyści mogą i powinni potrafić pogodzić się z liberałami, socjalistami i opozycją wobec ich rządów.