Jak pisał Adam Mickiewicz,…

Jak pisał Adam Mickiewicz, nasz wielki, narodowy, litewski poeta

Patrz! – ha! – to dziecię uszło – rośnie – to obrońca!
Wskrzesiciel narodu,
Z matki obcej; krew jego dawne bohatery,
A imię jego będzie czterdzieści i cztery.

#100smiesznychwiosek

Sezon 3

Dzień 44/100

Dziadowo – wieś w Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Gryfice

Wieś z XIII wieku, istnieje wzmianka o miejscowości w dokumencie z 23 marca 1300 roku. Wówczas to bowiem Gryfice otrzymały wieś wraz z 16 łanami ziemi. Była własnością miasta do XVIII wieku. Nazwa tej miejscowości była różnie wymieniana w dokumentach: Dobo, Dodona, Dadowo. Na mapie Lubinusa z 1618 roku widnieje nazwa Dadow. Taka nazwa była do 1945 roku.

Wieś okolnicowa, z zachowanymi cechami założenia pierwotnego. Układ dróg, ilości i wielkości działek siedliskowych odpowiada prawdopodobnie okresowi z czasów lokacji, jedynie w płn-zach części wsi , poza układem historycznym , zlokalizowana jest jedna dwubudynkowa zagroda. Układ okolnicy zachowany bez zmian w północno-zachodniej części wsi pojawiła się prawdopodobnie na początku XX wieku druga zagroda. Zabudowa działek pochodzi z okresu od połowy XIX wieku do początku XX wieku. Układ przestrzenny wsi z wyjątkiem zagród w płn.-zach. części założenia, leżących poza układem pierwotnym – jako bardzo cenny i rzadki na terenie Pomorza Zachodniego.

Gmina Gryfice utworzyła jednostką pomocniczą – „Sołectwo Dziadowo”, które obejmuje jedynie wieś Dziadowo. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy wybierają sołtysa. Działalność sołtysa wspomaga jest rada sołecka, która liczy od 3 do 7 osób – w zależności jak ustali wyborcze zebranie wiejskie. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba ludności we wsi Dziadowo wynosi dokładnie 100.

#ciekawostki #historia #zachodniopomorskie