Kolejka po mięso w PRL,…

Kolejka po mięso w PRL, Krakowskie Przedmieście w Lublinie
#prl #historia #lublin