Na wzgórzu starego cmentarza…

Na wzgórzu starego cmentarza żydowskiego na Kalinowszczyźnie w 1944 r. Niemcy urządzili punkt obrony przed wkroczeniem Sowietów i na modelu numerycznym (i w terenie też) do dzisiaj widać ślady walk.
#lublin #historia