Niekoloryzowana wersja…

Niekoloryzowana wersja ostatniego przemówienia Dudy o chodzeniu na pasku Niemiec:

#heheszki #polityka #bekazpisu #historia #neuropa