Przy okazji wyburzania Hotelu…

Przy okazji wyburzania Hotelu Silesia takie oto zdjęcie z jego budowy
#katowice #historia #fotografia