Przywódca żydowskich socjalistów: „Jesteśmy oddani Hitlerowi całą duszą.”…

Poniżej publikujemy dla Państwa artykuł pt. „Zgadzamy się w zasadzie z Hitlerem” – mówi przywódca żydowskich hitlerowców, który ukazał się na łamach Nowin Codziennych (R. 3, nr 359) w 1934 roku, który prezentuje stanowisko żydowskich narodowych socjalistów w Niemczech z lat 30. wobec…