Tymczasem w edukacyjnej…

Tymczasem w edukacyjnej publikacji IPN:
„wykaż, że teoria Darwina podkopuje fundamenty cywilizacji europejskiej” oraz „wskaż niebezpieczeństwa w niedostrzeganiu różnic między ludźmi a zwierzętami”, a także „dlaczego koncepcje Darwina nazywa się tylko teorią?”.

https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/94137,Publikacja-Korzenie-i-praktyka-totalitaryzmu-Wypisy-zrodlowe-Zostan-w-domu-zapoz.html

pokaż spoiler #neuropa #bekazpisu #nauka #historia #ipn