Wrzesień ’39 a zdrada mniejszości narodowych. Witali okupantów kwiatami

W 1939 roku wieloetniczna i wielokulturowa II Rzeczpospolita – jako państwo – poniosła klęskę spowodowaną działaniami wrogich armii. Do tej klęski doszła jeszcze klęska sanacyjnej idei Polski jako ojczyzny wielu narodowości z jedną lojalnością państwową.