Że też się im to nie nudzi….

Że też się im to nie nudzi. Nie ma dnia bez jakieś wojennej rocznicy na głównej w tym żyjącym przeszłością kraju.
#bekazkatoli #neuropa #historia #zalesie