Żołnierze niemieccy i…

Żołnierze niemieccy i zdobczny brytyjski Mark IV.
#iwojnaswiatowa #czolgi #historia #militaria