Oklahoma, 1893. Land Run…

Oklahoma, 1893. Land Run czyli wyścig po ziemię. Niechlubna tradycja Stanów Zjednoczonych. Po wysiedleniu z danego terenu Indian rząd USA przeznaczał go do zasiedlenia. Chętni zbierali się w ustalonym punkcie i na wystrzał z armaty ruszali by zająć dla siebie wybraną działkę. Obowiązywała zasada “kto pierwszy, ten lepszy”. Wyścig przedstawiony na zdjęciu odbył się w […]

O prywatyzacji gospodarki w…

O prywatyzacji gospodarki w Trzeciej Rzeszy słów kilka. Wstęp Prywatyzacja w Chile i Wielkiej Brytanii, która rozpoczęła się w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, jest zazwyczaj uważana za pierwszą politykę prywatyzacyjną we współczesnej historii. Kilku badaczy znalazło wcześniejsze przypadki. Niektóre analizy ekonomiczne prywatyzacji wskazują na częściową sprzedaż przedsiębiorstw państwowych realizowaną w Niemczech adenauerskich na […]