Jedyny koleś który wyszedł z…

Jedyny koleś który wyszedł z przegrywu, jeden na milardy.

Ale dla normika wystarczy się wziąć za siebie.

#przegryw #historia #wychodzimyzprzegrywu #rozwojosobistyznormikami