„Książka Bandyci z Armii…

„Książka Bandyci z Armii Krajowej już samym tytułem szokuje potencjalnego czytelnika. Nie jest to tabloidowa publikacja, ale rzetelne i wyważone studium przypadków bandytyzmu wśród żołnierzy Armii Krajowej i powojennej konspiracji antykomunistycznej.” Więcej:

Wojciech Lada, Bandyci z Armii Krajowej


#historia #iiwojnaswiatowa #historia #ciekawostkihistoryczne #ksiazki #literatura #zolnierzewykleci #wiekdwudziesty