W Hiszpanii Katalończyków…

W Hiszpanii Katalończyków nazywa się Los Polacos. Polaco – w języku hiszpańskim pejoratywne określenie Katalończyka. Skandowane podczas zawodów sportowych lub używane w żargonie ulicznym. W Katalonii termin jest akceptowany po odwróceniu jego nacechowania emocjonalnego, np. jako określenie odróżniające Katalończyków od Hiszpanów. Ślady Polaków nazywanych od królowej Wandy – Wandalami możemy odnaleźć w samej nazwie Andaluzja, „Wandaluzja”, w południowej Hiszpanii, czyli kraju Wandalii.
#slowianie #polska #hiszpania #katalonia #wielkalechia #wandalia #historia #europa #ciekawostki #epokavilka #andaluzja #wandakrakow #barcelona #kopiecwandy #historiaslowian #slowianskapolska #jasnastronamocy