ZABIĆ PYRRUSA! Elian…

ZABIĆ PYRRUSA!

Elian Klaudiusz wspomina, że lekarz Pyrrusa – Kineasz, napisał ponoć tajemne pismo do senatu rzymskiego i zażądał pieniędzy, obiecując zamordować Pyrrusa przy użyciu trucizny. Senatorowie mieli ponoć odrzucić jego ofertę, twierdząc że „umieją bowiem Rzymianie osiągnąć swoje cele dzięki męstwu i nie walczą z wrogami postępem, oszustwem lub z zasadzki”. Co więcej powiadomili Pyrrusa o zamysłach Kineasza.

Co warto zaznaczyć ten lekarz według innych źródeł nie nazywał się Kineasz – o tym wydarzeniu pisali również Plutarch, Aulus Gelliusz i inni pisarze. Plutarch nie podaje imienia lekarza, a Gelliusz mówi, że nazywał się on Nikiasz. Na koniec podkreślić trzeba, że twierdzenie jakoby Rzymianie nie walczyli podstępem to duże wyolbrzymienie ze strony Eliana.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/ciekawostka/zabic-pyrrusa/

#archeologia #imperiumromanum #historia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #rzym #ciekawostki

————————————————————————————–
Podobają Ci się treści? Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!
https://www.imperiumromanum.edu.pl/dotacje/