Znieczulica społeczna i efekt…

Znieczulica społeczna i efekt widza
Dlaczego i w jakich warunkach ludzie niechętnie reagują gdy ktoś ewidentnie potrzebuje pomocy? Krótka analiza efektu widza i rozproszenia odpowiedzialności objawiające się tzw. znieczulicą społeczną. Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/4743977/znieczulica-spoleczna-i-efekt-widza/

#kultura #wojnaidei #psychologia #ciekawostki #historia