Źródło Sonderkommando -…

Źródło

Sonderkommando – więźniowie zmuszeni przez SS do współpracy przy Holokauście składające się z żydowskich więźniów. Niemcy zmuszali najsilniejszych więźniów obozów koncentracyjnych do udziału w ludobójstwie. Grupy były regularnie mordowane, Niemcy chcieli pozbyć się świadków. Sonderkommando miało zacierać ślady po zbrodniach, wykonywało najgorsze zadania. Po wojnie piętnowano ich jako współuczestników w mordach.

Średnia długość życia członków sonderkommando wynosiła ok. 60 dni, czasem więcej, a czasem mniej. Pózniej likwidowano ich zastępując świeżą siłą z transportów. Wojnę przeżyło ok. 200.

Foto : Bundesarchiv, Bild

#historia #fotohistoria #drugawojnaswiatowa #iiwojnaswiatowa #obozykoncentracyjne